Hur länge håller en cykelhjälm?

  • En cykelhjälm bör bytas ut var femte år, eller omedelbart efter en kollision för maximalt skydd, även om inga skador syns på ytan.

  • Fick du svar på din fråga?