Mitt cykeldäck vobblar

 • Om ditt däck har problemet att det vobblar, slår eller går ojämnt kan det vara en enkel fix. Först måste du identifiera om problemet sitter i fälgen eller hjulet. Det kan göras genom att be någon hålla upp cykeln medan du snurrar på hjulen och jämföra hur däcket och fälgen rör sig. Om fälgen eller hjulet är skevt, måste det riktas. Det kan man göra själv, men det är svårt eftersom alla ekrar måste spännas lika hårt för att hjulet ska fortsätta vara rakt.

  Om du misstänker att däcket är problemet, följ dessa steg:

  1. Släpp ut luft från däcket
  2. Kläm på däcket längs med kanten som möter fälgen
  3. Spraya eller pensla på lite såp-vatten längs däcksidorna som går mot fälgen
  4. Pumpa upp däcket igen till över maxtryck (så länge det inte "bular" ut sig)
  5. Sänk sedan lufttrycket till önskat tryck
  6. Lyft upp cykeln igen och kontrollera om däcket fortsatt vobblar. Kvarstår problemet kan du upprepa processen. Om det fortfarande vobblar efter ett par gånger kan det vara skadat och behöver bytas ut.
 • Fick du svar på din fråga?