Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Cykelkraft eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Cykelkraft har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Cykelkraft ska göras inom skälig tid, dock senast inom två månader. Vid reklamation, kontakta kundtjänst via mail.

Skicka med en så utförlig felbeskrivning du kan, samt ditt ordernummer och gärna en bild eller film på problematiken. Vår reklamationsavdelning kommer att hjälpa dig kort därefter!

Hittade du svaret?